Tsiviilkohtumenetluse seadustik II

Ava otsing

Muud õigusallikad

Bundesrat. Entwurf eines Gesetzes zur Vereinfachung des zivilgerichtlichen Verfahrens und des Verfahrens der freiwilligen Gerichtsbarkeit Deutscher Bundestag: Drucksache 13/6398, 04.12.1996

Bundesregierung. Entwurf eines Gesetzes zur Reform des Verfahrens bei Zustellungen im gerichtlichen Verfahren (Zustellungsreformgesetz – ZustRG). Drucksache 14/4554, 09.11.2000

Eesti Advokatuur. Eetikakoodeks.

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda. Eesti Kaubandus-Tööstuskoja Arbitraažikohtu Reglement.

Eesti Reformierakond ja Isamaa ja Res Publica Liit. Eesti Reformierakonna ja Isamaa ja Res Publica Liidu valitsusliidu programm aastateks 2011–2015.

Euroopa Justiitsvõrgustik tsiviil- ja kaubandusasjades. Videokonverentsi kasutamine tõendite kogumiseks tsiviil- ja kaubandusasjades vastavalt 28. mai 2001. aasta määrusele (EÜ) nr 1206/2001.

Euroopa Kohus. Court of Justice of the European Union. Annual Report 2015. Judicial Activity. Luxembourg 2016.

Euroopa Liidu Nõukogu Peasekretariaat. Juhend videokonverentside pidamiseks piiriüleste menetluste puhul. 2013.

Harju Maakohus. Harju Maakohtu Kentmanni ja Tartu mnt kohtumaja kantselei juhataja ametijuhend.

Harju Maakohus. Harju Maakohtu kodukord.

IMM-DAT, Die Schmerzengeld-Datenbank.

Kohtute haldamise nõukoda. Kohtute haldamise nõukoja seitsmekümne üheksanda istungi protokoll. 12.12.2014.

Kohtute haldamise nõukoda. Kohtute haldamise nõukoja soovitused kohtute meediasuhtluseks.

Pärnu Maakohus. Haapsalu Kohtumaja referendi ametijuhend.

Pärnu Maakohus. Paide kohtumaja referendi ametijuhend.

Pärnu Maakohus. Pärnu kohtumaja referendi ametijuhend II.

Pärnu Maakohus. Pärnu Maakohtu kodukord 2015.

Pärnu Maakohus. Pärnu Maakohtu Kuressaare kohtumaja referendi ametijuhend.

Pärnu Maakohus. Pärnu Maakohtu maksekäsuosakonna referendi ametijuhend.

Riigi Infosüsteemide Amet. E-Allkirjad Euroopas ja nende käsitlemine Eestis 2016.

Riigikohtu esimees. Riigikohtu tsiviil- ja halduskolleegiumi arvamus riigilõivuseaduse, tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise eelnõu kohta (justiitsministeeriumi tööversioon 23.11.2011). Riigikohtu esimehe 11.01.2012 kiri nr 6-2-4-2-12 (lisa), lk 2, 9.

Tallinna Ringkonnakohus. Tallinna Ringkonnakohtu kodukord 2015.

Tartu Maakohus. Tartu Maakohtu kantselei juhataja ametijuhend (asukohaga Viljandi kohtumajas). – 28.10.2015 kohtudirektori käskkiri nr 13-3/15-136.

Tartu Maakohus. Tartu Maakohtu kodukord 2016.

Tartu Ringkonnakohus. Tartu Ringkonnakohtu kodukord 2016.

Viru Maakohus. Viru Maakohtu kodukord 2006.

Õiguskantsler. Ringkiri. Isikuandmete avalikustamine kohtulahendis. 27.02.2014 nr 11-2/140063/1400934.

Õiguskantsler. Vastus pöördumisele. Menetlusdokumentide kättetoimetamine (TsMS § 3141). 08.10.2015 nr 6-1/1501150/1504344.


Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin