Tsiviilkohtumenetluse seadustik II

Ava otsing

§ 358. Menetluse peatumise ja peatamise tagajärjed

(1) Menetluse peatumise või peatamise korral katkeb kõigi menetlustähtaegade kulgemine ja peatumise või peatamise lõppemisel algab tähtaja kulgemine täies ulatuses uuesti.

(2) Menetluse peatumise või peatamise aja kestel tehtud menetlustoimingud on tühised. See ei takista hagi tagamist ega eeltõendamismenetluse läbiviimist tõendite tagamiseks.

(3) Menetluse peatumine pärast asja arutamise lõpetamist ei takista menetluses otsuse avalikult teatavakstegemist.

[RT I 2005, 39, 308 – jõust. 01.01.2006]

(4) Kui menetlus peatati käesoleva seadustiku § 356 lõike 5 alusel, ei takista menetluse peatamine Euroopa Inimõiguste Kohtule nõuandva arvamuse taotlusest loobumise avalduse esitamist.

[RT I, 26.06.2017, 17 - jõust. 06.07.2017,

lõiget 4 rakendatakse alates inimõiguste ja

põhivabaduste kaitse konventsiooni protokolli nr 16

Eesti suhtes kehtima hakkamise päevast.]


Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin

Kommentaarid