Tsiviilkohtumenetluse seadustik II

Ava otsing

34. peatükk. MENETLUSDOKUMENDI KÄTTETOIMETAMISE VIISID

a) 34. peatükk sätestab reeglid menetlusdokumendi kättetoimetamisele kohturuumides (§ 311), elektroonilisele kättetoimetamisele (§ 3111), postiteenuse osutaja kaudu / tähitud kirjaga kättetoimetamisele (§-d 312, 313), väga harva esinevale lihtkirjana ja faksi teel kättetoimetamisele vastuvõtukinnitusega (§ 314), erandlikule kättetoimetamisele saatmisega (§ 3141). Samuti reguleeritakse menetlusdokumendi kättetoimetamist kohtutäituri vahendusel kas kohtu algatusel (§ 315) või menetlusosalise korraldamisel (3151). Paragrahvis 315 reguleeritakse veel kättetoimetamist kohtuametniku või muu isiku ja asutuse vahendusel. Paragrahv 316 sätestab reeglid menetlusdokumendi kättetoimetamisele välisriigis ja eksterritoriaalsetele Eesti Vabariigi kodanikele. Peatükis reguleeritakse ka Euroopa dokumentide kättetoimetamise määruse II (nr 1393/2007) rakendamist (§ 3161) ning erandlikku võimalust toimetada dokument kätte avalikult, asjakohase teate avaldamisega väljaandes Ametlikud Teadaanded (§ 317).

b) Hoolimata peatüki pealkirjast ei reguleeri 34. peatükk tegelikult kättetoimetamise viise ammendavalt. Omaette kättetoimetamise viisiks tuleks lugeda ka nt §-s 326 sätestatud võimalust panna dokument saaja postkasti. Menetlusdokumentide kättetoimetamise viiside kohta vt ka 6. osa sissejuhatuse komm 7.


Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin