Tsiviilkohtumenetluse seadustik II

Ava otsing

§ 473. Viivitamatu täitmise vältimine võlgniku poolt

(1) Kohus võib võlgniku avalduse alusel määrata, et võlgnik võib vältida lahendi viivitamata täitmist kas tagatise andmisega või väljaandmisnõude sundtäitmise korral väljanõutava eseme hoiustamisega selleks ettenähtud kontol või kohtutäituri juures, kui sissenõudja enne täitmist tagatist ei anna.

[RT I, 31.01.2014, 6 – jõust. 01.04.2014]

(2) Tagatis, mille vastu lahendi viivitamata täitmist välditakse, peab katma võimaliku kahju, mis sissenõudjale võib tekkida lahendi viivitamatust täitmata jäämisest.


Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin

Kommentaarid