Tsiviilkohtumenetluse seadustik II

Ava otsing

§ 408. Mõlema poole puudumine kohtuistungilt

Kui kumbki pool ei ilmu kohtuistungile, muu hulgas eelistungile, võib kohus:

[RT I 2008, 59, 330 – jõust. 01.01.2009]

1) lahendada asja sisuliselt;

2) jätta hagi läbi vaatamata;

3) menetluse peatada;

4) lükata asja arutamise edasi.


Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin

Kommentaarid