Tsiviilkohtumenetluse seadustik II

Ava otsing

Pärast taasiseseisvumist vastuvõetud Vabariigi Valitsuse ja ministrite määrused

Vabariigi Valitsuse määrused
 1. E-toimiku süsteemi asutamine ja e-toimiku süsteemi pidamise põhimäärus. – RT I 2008, 31, 197; 04.07.2014, 6
 2. Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riikliku registri asutamine. – RT I 1999, 92, 828; 07.02.2017, 5
 3. Justiitsministri määrused
 4. Advokaadi kinnitamistoimingud. – RT I, 01.09.2011, 5
 5. Ametlike Teadaannete põhimäärus. – RT I, 01.04.2015, 9
 6. Dokumentide infosüsteemis kättesaadavaks tegemise ning kohtuotsuste digitaalallkirjastamise ja infosüsteemis registreerimise kohustuse rakendamine Riigikohtus. – RT I, 12.12.2012, 2; 29.11.2013, 18
 7. Kohtu kinnistusosakonna kodukord. – RT I 2010, 44, 263; 05.06.2017, 7
 8. Kohtulahendi alusel Eesti Vabariigile tasumisele kuuluva nõude täitmiseks vajalike andmete loetelu ja nende vormistamisele esitatavad tehnilised nõuded. – RT I, 28.06.2014, 46
 9. Kohtule dokumentide esitamise kord. – RTL 2006, 5, 77; 22.09.2017, 4
 10. Kohtu registriosakonna kodukord. – RT I, 28.12.2012, 10; 22.09.2017, 6
 11. Kohtute infosüsteemi põhimäärus. – RTL 2006, 18, 317; 28.09.2016, 5
 12. Kohtutäiturimäärustik. – RTL 2009, 98, 1456; 25.09.2015, 4.
 13. Maa-, haldus- ja ringkonnakohtu kantselei kodukord. – RTL 2005, 124, 1973; 15.09.2017, 7
 14. Tervise- ja tööministri määrused
 15. Menetlustoimingule väljakutsutud isiku või tema lähedase ilmumata jätmisel terviseseisundist tingitud põhjendatud takistuse kohta menetlejale esitatava tõendi vorm ja väljaandmise kord. – RT I, 27.01.2016, 11

Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin