Tsiviilkohtumenetluse seadustik II

Ava otsing

36. peatükk. KÄTTETOIMETAMINE ERIJUHTUDEL

a) 36. peatüki eesmärk on reguleerida erandina üldreeglist (kättetoimetamine adressaadile endale või tema esindajale [436] ) nn asenduskättetoimetamise korras dokumendi kättetoimetamine adressaadiga või tema esindajaga seotud isikule üleandmise teel.

b) Kuna tegemist on erandiga, saab kättetoimetamist erijuhtudel kohaldada siis, kui muud kättetoimetamise viisid ei anna tulemusi. Erijuhtudel kättetoimetamise ühine eeldus on see, et isikut ei saada tema elu- või äriruumides kätte või ta keeldub dokumendi vastuvõtmisest. Kui eeldused on täidetud ning tavalised kättetoimetamisviisid ei ole tulemust andnud, on erijuhtude kasutamine kättetoimetamise korraldaja jaoks vähemalt üldjuhul kohustuslik, kui saajal on eelduslikult olemas elu- või äriruum.

c) Erijuhtudel kättetoimetamine põhineb dokumendi kohalejõudmise fiktsioonil, mis omakorda põhineb elukogemusel selle kohta, et dokumendi kättetoimetamine adressaadiga seotud isikule tagab üldjuhul dokumendi üleandmise adressaadile endale. Kättetoimetamise toimunuks lugemise jaoks ei ole määrav see, kas dokument ka tegelikult adressaadile üle antakse, vt § 313 lg 2 viimane lause ja § 315 lg 7 viimane lause. Saksa õiguskirjanduses leitakse, et välistatud ei ole tähtaja ennistamise võimalus. [437]


Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin