Tsiviilkohtumenetluse seadustik II

Ava otsing

§ 409. Hageja puudumine kohtuistungilt

(1) Kui hageja ei ilmu kohtuistungile, muu hulgas eelistungile, siis kohus kohale ilmunud kostja taotlusel:

[RT I 2008, 59, 330 – jõust. 01.01.2009]

1) jätab hagi läbi vaatamata;

2) teeb hagi õigeksvõtule põhineva otsuse, kui kostja võtab hagi õigeks;

3) lahendab asja sisuliselt;

4) lükkab asja arutamise edasi.

(2) Kui kostja käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud taotlust ei esita või kui kohus taotlust ei rahulda, lükkab kohus asja arutamise edasi.

[RT I 2005, 39, 308 – jõust. 01.01.2006


Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin

Kommentaarid